EklenecekEklenecek
EklenecekEklenecek
EklenecekEklenecek
EklenecekEklenecek
ilişki diyagramı
İlişki Diyagramı ile Tesis Tasarımı
Tesis tasarımı kapsamında olan departman/bölüm yerleşimi yaygın olarak kullanılan ilişki diyagramları ile belirlenebilmektedir. İlişki diyagramları anlaşılabilirliği ve uygulama kolaylığı açısından...
puzzle
Sıfır Hata; Poka Yoke
Kalite odaklı bir çalışma olan Poka Yoke’nin amacı, iş görenlerin ‘istemeden’ yaptığı hataları sıfıra indirgemektir. Bu durum mutlak mükemmelliği gerektirir ki böyle bir şeyin olması mümkün değildir. ...
örnek kaizen uygulaması
Örnek KAIZEN Uygulaması
LYPIC Elektronik İşletmesi, fotoğraf makineleri için mikro hafıza kartları imalatı yapan bir firmadır. Firma yöneticileri 2013 yılının ilk çeyreğinde yaptıkları talep tahminlerine göre 1 sene içerisin...

Balık Kılçığı (Ishikawa) Diyagramı

Balık Kılçığı Diyagramı: Neden – Sonuç Diyagramı: Ishikawa Diyagramı

3 farklı isimle çağrılan bu sorun çözme tekniği, toplam kalite yönetiminin 7 temel tekniğinden biridir.

Ishikawa diyagramı, belirli bir soruna neden olan tüm faktörleri ortaya çıkarmaya ve sonuca  en fazla etki eden faktörü bulup iyileştirmeye yön veren bir tekniktir. Teknik,  Japon toplam kalite uzmanı Kaoru Ishikawa tarafından geliştirilmiş ve karar verme bilimine sunulmuştur.

Ishikawa diyagramı bireysel sorunlardan kurumsal boyutlara kadar herhangi bir konuda uygulanabilen, uygulaması basit, oldukça yararlı ve kapsamlı bir sorun çözme tekniğidir. Beyin fırtınası tekniği ile birleştirildiğinde daha etkin sonuçlar vermektedir.

Balık Kılçığı (Ishikawa) Diyagramının Yararları:

 • Belirli faktörleri kullanarak belirsizliklere çözüm getirir.
 • Soruna ilişkin bilinen ya da bilinmeyen tüm faktörleri ortaya koyar.
 • Sadece diyagramın hazırlanması bile organizasyonel iletişimi güçlendiren başlı başına bir sonuçtur.
 • Tüm sorunlara uygulanabilir, çözüm ve işbirliği odaklıdır.

Balık kılçığı diyagramı, herhangi bir sorunu 6 yönetsel boyutta inceler. Toplam kalite ya da yalın üretim felsefeleri bu 6 boyutu kısaca 6M diye adlandırmaktadır.

6M: Man (İnsan), Machine (Makine), Management (Yönetim), Material (Kaynak), Method (Yöntem), Mother Nature (Doğal Çevre)

Bu 6 boyut balık kılçığının ana dallarını oluşturacaktır. Ana dallar daha küçük boyutlarda dallandırılarak sorunun asıl nedeni/nedenleri bulunmaya çalışılacaktır.

Uygulama:

Porselen yemek takımı imalatçısı PORCEL firması, yaptığı analizler sonucu bugüne kadar piyasaya sürdüğü yemek takımı satışlarının rakip firma satışlarından her zaman geride kaldığını görmüştür. Ancak firma, sorunun neden kaynaklandığını tam olarak bilmemektedir. Firma departmanlarından seçilen uzman kişiler ile bir beyin takımı oluşturulmuş ve balık kılçığı yöntemi ile sorunun çözümü araştırılmıştır.

PORCEL’in en tecrübeli uzmanı, sorunu ve 6 boyutu ifade edecek şekilde şu diyagramı oluşturmuştur;balık kılçığı

Oturuma katılan kişiler kendi uzmanlık alanlarına göre her bir boyutu üstlenmişlerdir. Diyagram faktörleri için şu şekilde bir görev dağılımı ortaya çıkmıştır:

 • MAN: Porcel İnsan Kaynakları Direktörü
 • MACHINE: Porsel Ar-Ge Direktörü
 • MANAGEMENT: Porcel Koordinatörü
 • MATERIAL: Porcel Proje Yöneticisi
 • METHOD: Porcel Kalite Kontrol Uzmanı
 • M. NATURE: Porcel Ar-Ge Koordinatörü

Beyin fırtınasının ilerleyen aşamasında her bir uzman, ilgili olduğu konu dahilinde sonuca etki edecek olası sorunları belirtmiştir. Karşılıklı görüş alış verişinden sonra yemek takımı satışlarına etki eden faktörler şu şekilde belirtilmiştir:

 • Porcel İnsan Kaynakları Direktörü: Yemek takımların satışa sunulduğu mağazalardaki satış danışmanları porselenler hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Ayrıca mağaza çalışanları ücret yetersizliğinden dolayı motivasyon eksikliği yaşıyor olabilir.
 • Porsel Ar-Ge Direktörü: Porselen imalatını gerçekleştirdiğimiz makineler her 100 üründen 30′unu kusurlu çıkarıyor. Gerekli bakımların yapılması ilave maliyetler gerektiriyor. Tüm bakımlar yapıldığında bile hata oranımız %25′in altına düşmüyor.
 • Porcel Koordinatörü: İş görenlerin yönetimi konusunda herhangi bir sorun göremiyorum. Tabi bu durumu onların gözünden yorumlamak daha doğru olacaktır. Şu anda Porcel firması takım çalışmasına teşvik edilen bir yönetim anlayışı uyguluyor.
 • Porcel Proje Yöneticisi: Porselen yemek takımı üretimimizde dünyanın en sağlam seramik hammaddelerinden belirli oranlarda kullanıyoruz. Bu oran değiştirildiğinde porselen beyazlığı ve dayanıklılık da değişecektir ancak ilave maliyetlere katlanmamız olası bir sonuç olacaktır.
 • Porcel Kalite Kontrol Uzmanı: Kalite kontrol işlemlerinin kalifiye iş görenlerce yapılıp yapılmadığı konusunda emin değilim. Şu anda porselen ürünlerimizin kalite kontrolünü mağazalarda yetiştirdiğimiz tecrübeli iş görenler yapıyor. Kalite kontrol işlemleri sadece gözlemlerle yapılıyor. Rakip firmaların porselen kalitesini tam olarak bilmiyoruz.
 • Porcel Ar-Ge Koordinatörü: Porselen hammaddelerinin ve imalat gereksinimlerinin ücretleri oldukça değişken. Bu nedenle kaynak yönetimini kesin olarak yapamıyoruz. Ayrıca rakiplerimiz ürün imalatlarını ülkemizde yapmıyor. Bu endenle daha avantajlılar çünkü ülkemizde ekonomik faktörler tahmin edilemiyor.

Yapılan oturumlar sonucunda balık kılçığı son halini almıştır;

ishikawa diyagramıPorsel firması beyin fırtınası tekniğini kullanarak, yemek takımlarının satış hacminin düşük olması sorununu tüm boyutlarıyla incelemiş ve aşağıdaki kararları almıştır:

 • İş gören eğitimlerine önem verilmeli, satış konusunda iyi performans sergileyen çalışanlara prim verilmelidir.
 • Hata oranı %15′in üzerinde olan makinalar yeni modeller ile değiştirilmelidir.
 • Takım çalışması yerine bireysel başarılara özendiren bir yönetim anlayışı getirilmelidir. Bu yönetim anlayışı da primli ücretlendirme sistemine uyumlu olacaktır.
 • Rakip analizleri yapılarak porselen yemek takımları imalatı için ideal hammadde türü ve karışım oranları bulunmalıdır. Gerekirse hammadde araştırma firmalarına başvurulmalıdır.
 • Kalite kontrol ekibi, mağazalarda tecrübe kazanmış çalışanlardan değil üretim sürecinde yer almış kişilerden oluşturulmalıdır. Ürünlerin son halini ve dayanıklılığını gören iş görenler bu bilgiyi yine üretim sürecine taşıyabilecektir. Mağazalara tekrar gönderilen tecrübeli satış temsilcileri, yeni satış temsilcilerini eğitebilecektir.
 • Firma, ekonomik değişkenler altında ezilmek yerine, iş gücünün ve hammaddelerin daha ucuz olduğu bir ülkede imalat tesisi kuracak, yeterli gereksinimler karşılandığında şu anki tesis kapatılacak ve imalat tamamen yeni tesis ile yapılacaktır.
Benzer Yazılar
puzzle
Kalite odaklı bir çalışma olan Poka Yoke’nin amacı, iş görenlerin ‘istemeden’ yaptığı hataları sıfıra indirgemektir. Bu durum mutlak mükemmelliği gerektirir ki böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Hata sayısını sıfıra indirgemek bir amaç, bunun iç...
örnek kaizen uygulaması
LYPIC Elektronik İşletmesi, fotoğraf makineleri için mikro hafıza kartları imalatı yapan bir firmadır. Firma yöneticileri 2013 yılının ilk çeyreğinde yaptıkları talep tahminlerine göre 1 sene içerisinde artan talebi karşılayamayacakları konusunda kar...
kaizen-yenilik farkı
Kobetsu Kaizen, sürekli geliştirmenin ekip çalışmasına dayalı formudur. Bilinen Kaizen’e göre daha fazla gözlem ve kontrol, iş gören ve zaman gerektirir. ‘Kobetsu’ kelimesinin anlamı ‘odaklanmış - odaklanılmış’ demektir. Dolayısıyla sürekli gelişt...

Creative Commons Lisansı
kalitecemberi.com Creative Commons 3.0 Unported Licence
Bu sitede yer alan yazılar, görseller ve dosyalar yayıncıların izni olmaksızın kullanılamaz.
kalitecemberi[at]gmail.com