EklenecekEklenecek
EklenecekEklenecek
EklenecekEklenecek
EklenecekEklenecek
ilişki diyagramı
İlişki Diyagramı ile Tesis Tasarımı
Tesis tasarımı kapsamında olan departman/bölüm yerleşimi yaygın olarak kullanılan ilişki diyagramları ile belirlenebilmektedir. İlişki diyagramları anlaşılabilirliği ve uygulama kolaylığı açısından...
puzzle
Sıfır Hata; Poka Yoke
Kalite odaklı bir çalışma olan Poka Yoke’nin amacı, iş görenlerin ‘istemeden’ yaptığı hataları sıfıra indirgemektir. Bu durum mutlak mükemmelliği gerektirir ki böyle bir şeyin olması mümkün değildir. ...
örnek kaizen uygulaması
Örnek KAIZEN Uygulaması
LYPIC Elektronik İşletmesi, fotoğraf makineleri için mikro hafıza kartları imalatı yapan bir firmadır. Firma yöneticileri 2013 yılının ilk çeyreğinde yaptıkları talep tahminlerine göre 1 sene içerisin...

Kalite Çemberi

Kalite çemberi, işin iyileştirilmesi adına gerekli düzeyde eğitim almış kişilerin fikir alışverişi, veri toplanması, analiz edilmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve optimum çözümün bulunması ile bulunan çözümün yapılan işe uyarlanarak elde edilecek değişimin gözlenmesi faaliyetlerinin bütünüdür.

Kalite çemberinin tarihsel gelişimine bakılırsa ilk olarak Japonya’da ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Japonya’da yürütülmekte olan Elton Mayo’nun liderlik yaptığı Hawthorne Araştırmalarında Frederick Winslow Taylor’ın Japonca’ya çevrilmiş olan “Bilimsel Yönetimin Esasları” eserinden faydalanılarak kalite çemberi denemesi yapılmıştır. Kalite çemberi ile birlikte iş görenlere atfedilen önem artmış ve işi en iyi bilenin işi yapan kişi olduğu düşüncesi oluşmuştur. Bu düşünce kalitenin organizasyonun tümüne yayılarak sağlanabileceği fikrini de beraberinde getirmiştir.

Kalite çemberinin asıl amacı sorunları çözmek ve işin iyileştirilmesi olduğunu dile getirmek mümkündür. 5-10 kişilik bir grubun toplanarak yürüttüğü bu faaliyetler sürecini iyileştirmek, verimliğini artırmak, ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek, minimum maliyet ile maksimum çıktı sağlamak adına bir çok organizasyonda kullanılmaktadır.

Etkin Bir Kalite Çemberi İçin;

Sağlıklı bir iletişim ağı,

Organizasyon amaç ve vizyonu paralelinde ilerlemek,

Fikir üretkenliğinde yetkin kişiler,

Takım ruhu ve bireysel sorumluluk,

Bireyin gelişimini destekleme yetkinliklerinin bulunması gerekmektedir.

Kalite Çemberi Uygulamasının Aşamaları;kalite çemberi

1) Planla: Bu aşamada öncelikli olarak iyileştirilmesi düşünülen nokta ile ilgili problemlerin neler olabileceği, konu ile ilgili ayrıntılı raporlama ve beyin fırtınası yapılarak konuya getirilebilecek çözümler sıralanır. Daha sonra bu çözümler arasından organizasyon amaç ve vizyonuna en uygun, maksimum fayda ve minimum maliyet ihtiyacına en elverişli ve uygulama açısından realist plan seçilir.

2) Uygula: Planlama aşamasında ortaya konulmuş olan optimum çözüm önerisinin işe uyarlanması, çalışanların bilgilendirilmesi, kaynak kullanımının geliştirilen uygulamaya göre düzenlenerek işe uygulanması aşamasıdır.

3) Kontrol Et: Uygulanan optimum çözüm önerisinin süreçlere faydasının, maliyette gözlenilen tepkinin, üretim alanına uygunluğunun, kontrol edebilme kolaylığının, kaynak kullanım miktarındaki değişimin genel anlamda ise uygulanan çözüm ile elde edilen fayda maksimizasyonunun gözlemlenmesi aşamasıdır.

4) Önlem Al: Uygulanan optimum çözümdeki eksikliklerin giderilmesi, daha verimli hale getirilmesi aşamasıdır. Uygulamanın faydası planlanan düzeyde değilse iyileştirmeler yapılır eğer bu durum hala ihtiyacı karşılayamıyorsa çözümün optimum olmadığı tespit edilir ve önceden belirlenmiş çözüm önerilerinden 2. sıradakinin optimumluğu faaliyetlere uygulanarak incelenir.

 

 

 

Benzer Yazılar
puzzle
Kalite odaklı bir çalışma olan Poka Yoke’nin amacı, iş görenlerin ‘istemeden’ yaptığı hataları sıfıra indirgemektir. Bu durum mutlak mükemmelliği gerektirir ki böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Hata sayısını sıfıra indirgemek bir amaç, bunun iç...
örnek kaizen uygulaması
LYPIC Elektronik İşletmesi, fotoğraf makineleri için mikro hafıza kartları imalatı yapan bir firmadır. Firma yöneticileri 2013 yılının ilk çeyreğinde yaptıkları talep tahminlerine göre 1 sene içerisinde artan talebi karşılayamayacakları konusunda kar...
kaizen-yenilik farkı
Kobetsu Kaizen, sürekli geliştirmenin ekip çalışmasına dayalı formudur. Bilinen Kaizen’e göre daha fazla gözlem ve kontrol, iş gören ve zaman gerektirir. ‘Kobetsu’ kelimesinin anlamı ‘odaklanmış - odaklanılmış’ demektir. Dolayısıyla sürekli gelişt...

Creative Commons Lisansı
kalitecemberi.com Creative Commons 3.0 Unported Licence
Bu sitede yer alan yazılar, görseller ve dosyalar yayıncıların izni olmaksızın kullanılamaz.
kalitecemberi[at]gmail.com